Станция Wien - U3 Erdberg Station (Вена)

Австрия
Город Вена, станция Wien - U3 Erdberg Station