Станция Талды-Курган (Талдыкорган)

Казахстан, Алматинская область, городской акимат Талдыкорган
Город Талдыкорган, станция Талды-Курган